МатематикаРівняння

Алгебраїчні вирази

Алгебраїчні вирази – це записи з числами та літерами, що містять арифметичні дії (складання, віднімання, множення, розподіл та інше)

Якщо алгебраїчний вираз містить тільки числа, його називають числовим виразом.

У результаті рішення в алгебраїчний вираз замість літер підставляються певні числа, при цьому замість однакових літер підставляються однакові числа.

Не можна замість літер підставляти такі числа, які не дозволять виконати зазначені у виразі арифметичні дії (наприклад, не можна ділити на нуль).

Якщо виконати всі дії, записані в числовому виразі, ми отримаємо значення алгебраїчного виразу.

Наприклад, щоб знайти значення виразу 2А + 3В, якщо А=2; В=5, треба замість літер підставити числа:

Алгебраїчні вирази, між якими стоїть знак рівності, називають рівнянням. Якщо рівняння містить літери, таке рівняння називають формулою.

За допомогою формул можна встановити певний зв’язок між різними величинами.

Наприклад, швидкість (v), час (t) та відстань (S) пов’язані між собою наступною формулою:

Якщо відомо значення всіх величин, що входять у формулу, крім однієї, можна знайти невідому величину.

Наприклад, при швидкості 10 м/с за 20 секунд об’єкт переміститься на відстань 200 метрів:

Якщо відома відстань, на яку перемістився об’єкт за певний час, можна знайти його швидкість переміщення.

Нехай за 5 секунд об’єкт перемістився на 10 метрів, тоді його швидкість дорівнюватиме:

Тепер спробуємо дізнатися скільки часу знадобилося об’єкту, що рухався зі швидкістю 10 м/с, на подолання відстані 300 метрів:

Зверніть увагу, що з одиницями виміру слід виконувати ті ж самі арифметичні дії, що і з числами.