ДробиМатематика

Що таке відсотки

Для будь-яких двох не рівних чисел А і В можна встановити якусь частину, що становить одне число від іншого.

Наприклад, 2 від 5 становить 2/5 або 0,4.

У повсякденному житті часто виражають частину одного числа від іншого в сотих частках або відсотках (%).

1% = 0,01

100% = 1

Якщо повернуться до нашого прикладу, можна сказати, що 2 від 5 становить 40%.

Для того, щоб перевести десятковий дріб у відсотки, його треба помножити на 100; щоб відсотки перевести в десятковий дріб, їх треба розділити на 100.

Завдання на відсотки вирішуються аналогічно до завдань на дроби.

Завдання 1: Скільки становить 12% від числа 25?

Рішення:

  • Перекладаємо відсотки на дріб: 12% = 0,12 = 12/100;
  • Знаходимо скільки складе 12/100 від 25:
  • знаменник вказує на скільки рівних частин розбивається ціле (у нашому випадку, число 25) – 25 розбиваємо на 100 частин, отримуємо, що одна частина дорівнюватиме 0,25;
  • чисельник показує скільки треба взяти частин: треба взяти 12 частин, кожна з яких дорівнює 0,25 = 12 · 0,25 = 3.

Відповідь: 12% від 25 становитиме 3.

Завдання 2: Якщо число 16 складає 8% від цілого, то чому дорівнює ціле?

Рішення:

  • Визначаємо яке число становитиме 1%: якщо 16 – це 8%, то 1% буде 16:8 = 2;
  • Тепер знаходимо чому дорівнюватиме ціле (100%): якщо 2 – це 1%, то 100% дорівнюватиме 200.

Відповідь: Невідоме число дорівнюватиме 200.