ДробиМатематика

Помноження простих дробів

Для того, щоб помножити дріб А на дріб В, необхідно окремо перемножити чисельники і знаменники цих дробів.

Якщо треба знайти добуток змішаних чисел, їх слід заздалегідь привести до неправильних дробів:

Розподіл простих дробів

Прості дроби, добуток яких дорівнює 1, називаються зворотними.

Нескладно здогадатися, що у зворотних дробів знаменник першого дробу дорівнює чисельнику другого дробу, і, навпаки, знаменник другого дробу дорівнює чисельнику першого дробу. Зворотні дроби можна назвати “дробами-перекрутками”, наприклад: 1/2 та 2/1.

Щоб розділити простий дріб А на простий дріб В, слід замінити операцію поділу на операцію множення дробу А на дріб, зворотний дробу В.

Говорячи простіше, другий дріб (що виконує роль дільника), слід перевернути, замінивши при цьому поділ на множення.

Приклад: