ДробиМатематика

Основна властивість дробу

Основна властивість дробу – якщо помножити чисельник і знаменник дробу на одне і те ж саме натуральне число, отримуємо дріб, рівний початковому дробу:


Зворотна дія називається скороченням дробу – якщо чисельник і знаменник дробу розділити на те саме натуральне число, не рівне одиниці, отримаємо дріб, рівний початковому дробу:

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)