ДробиМатематика

Десяткові дроби: множення та розподіл

Множення та розподіл на 10, 100, 1000

При множенні десяткового дробу на 10, 100, 1000 і т.д., кома в дробу переноситься вправо на стільки розрядів, скільки нулів в числі 10, 100, 1000 і т.д.

При розподілі десяткового дробу на 10, 100, 1000 і т.д., кома в дроби переноситься вліво на стільки розрядів, скільки нулів в числі 10, 100, 1000 і т.д.

Множення  десяткових дробів

  1. Щоб перемножити два десяткові дроби, їх слід призвести до натуральних чисел шляхом множення на 10, 100, 1000 і т.д.
  2. Після цього проводять операцію множення двох натуральних чисел.
  3. Отриманий результат ділять на добуток тих множників, які були використані у пункті 1 для приведення десяткових дробів до натуральних чисел.

Припустимо, треба перемножити 0,12 та 0,345.

Робимо прикидку: 0,1 · 0,3 = 0,03.

Розподіл десяткових дробів

  • необхідно відкинути у дільнику кому і встановити у скільки разів при цьому збільшився дільник;
  • збільшити в стільки ж ділене;
  • розподілити отримані числа.

Припустимо, необхідно розподілити 37,2 на 0,12.

Робимо прикидку: 40: 0,1 = 400.