МатематикаНатуральні числа

Додавання чисел на числовій прямій

На числовій прямій здійснюється тільки операція додавання – віднімання замінюється додаванням з від’ємним числом:

А-В = А+(-В)

Правила складання на числовій прямій:

 • відзначити на числовій прямій точку, що відповідає першому доданку;
 • залежно від знака другого доданку вибирається напрямок переміщення від точки першого доданку:
  • якщо другий доданок має знак “плюс” – переміщення йде праворуч;
  • якщо другий доданок має знак “мінус” – переміщення йде ліворуч;
 • здійснюється переміщення від точки першого доданку на відстань, що дорівнює модулю другого доданку.

Написано складно, але практично все набагато простіше.

Припустимо, треба скласти 2 і 3: 2+3:

 • відзначаємо на числовій прямій точку, що відповідає числу 2;
 • оскільки другий доданок позитивний, рухатимемося вправо;
 • відкладаємо від точки 2, відстань, що дорівнює 3 праворуч, і потрапляємо в точку 5.
 • 2+3 = 5.

Знайдемо точку на числовій прямій для виразу 2-3.

2-3 = 2+(-3):

 • відзначаємо на числовій прямій точку, що відповідає числу 2;
 • оскільки другий доданок зі знаком «мінус», рухатимемося вліво;
 • відкладаємо від точки 2 відстань, що дорівнює 3 вліво, і потрапляємо в точку -1.
 • 2-3 = -1.

Множення-розподіл позитивних та від’ємних  чисел

 • Добуток і частка двох чисел, що мають однакові знаки, буде завжди числом позитивним;
 • Добуток і частка двох чисел, що мають різні знаки, завжди буде числом негативним.

Добуток двох позитивних чи двох негативних чисел буде позитивним:

 • AB – позитивне число
 • (-A) · (-B) – позитивне число

Добуток позитивного та від’ємного числа буде від’ємним числом:

 • (-A)·B – від’ємне число
 • A·(-B) – від’ємне число

Частка двох позитивних або двох негативних чисел буде позитивною:

 • A:B – позитивне число
 • (-A):(-B) – позитивне число

Частка позитивного та від’ємного числа буде від’ємним числом:

 • (-A):B – від’ємне число
 • A:(-B) – від’ємне число

Приклади:

5 · 6 = 30

(-5) · (-6) = 30

(-5) · 6 = -30

5 · (-6) = -30

10:2 = 5

(-10):(-2) = 5

10: (-2) = -5

(-10): 2 = -5