МатематикаНатуральні числа

Порядок виконання арифметичних операцій

Порядок виконання арифметичних операцій:

  • Першими виконуються дії у дужках, якщо вони присутні в арифметичному вираженні;
  • Другими “по старшинству” йдуть операції множення або поділу, які виконуються в черговості зліва направо.
  • Останніми виконуються операції складання або віднімання, також зліва направо.

Приклад:

2·3 + 4:2 = 6+2 = 8

2·(3+4): 2 = 2·7:2 = 14:2 = 7
  • Правило розкриття дужок:
    вираз типу (А+В)С можна замінити виразом АС + ВС
  • Правило винесення загального множника за дужки:
    вираз типу АС + ВС можна замінити виразом (А + В)С

Правилом розкриття дужок та винесення загального множника за дужки активно користуються для спрощення арифметичних виразів.