Рівняння

Алгебраїчні вирази – це записи з числами та літерами, що містять арифметичні дії (складання, віднімання, множення, розподіл та інше)

Якщо алгебраїчний вираз містить тільки числа, його називають числовим виразом. Алгебраїчні вирази, між якими стоїть знак рівності, називають рівнянням. Якщо рівняння містить літери, таке рівняння називають формулою.

 1. Алгебраїчні вирази
 2. Правила розкриття дужок
 3. Рівняння з одним невідомим
 4. Що таке тотожність
 5. Лінійні рівняння
 6. Система рівнянь з двома невідомими
 7. Квадратні рівняння
 8. Дискримінант квадратного рівняння
 9. Наведене квадратне рівняння
 10. Біквадратне рівняння
 11. Розв’язання задач за допомогою рівнянь