Тригонометричні формули складання

Синус суми двох кутів дорівнює сумі добутків синуса першого кута на косинус другого та синуса другого кута на косинус першого:

Читати далі