момент інерції

МеханікаФізика

Обертальний рух та другий Закон Ньютона

Згідно з другим законом Ньютона, прискорення тіла під дією сили пропорційно величині сили і обернено пропорційно масі об’єкта: Задамося питанням,

Read More