молярна концентрація

Речовини та сумішіХімія

Молярна концентрація еквівалента (нормальність) розчину

се(A) = nе(A)/V, моль/л се(A) – молярна концентрація еквівалента, моль/л; nе(A) – кількість речовини еквівалентів, моль; V – об’єм розчину,

Read More