Що таке синус, косинус, тангенс, котангенс

Розглянемо коло, центр якого збігається з центром координат, а радіус дорівнює ОА:   Повернувши радіус ОА проти годинникової стрілки, отримаємо

Читати далі