Приклади

ПрикладиРечовини та сумішіХімія

Електролітична дисоціація (приклади розв’язання задач)

Теоретичний матеріал дивись на сторінці “Шпаргалка по електролітичній дисоціації“. Задача №1 Написати молекулярне рівняння, яке відповідає іонному рівнянню взаємодії іону

Read More
ПрикладиРечовини та сумішіХімія

Розв’язання задач, пов’язаних з розчинами

Теоретичний матеріал дивись на сторінках: Масова частка розчину Молярна частка розчину Об’ємна частка розчину Молярність розчину Титр розчину Нормальність розчину

Read More
МеханікаПрикладиФізика

Доцентрове прискорення. Відцентрова сила

У будь-якій точці обертального руху кулі вектор лінійної швидкості спрямований перпендикулярно радіусу. Неважко здогадатися, що при такому обертанні по колу

Read More
МатематикаПрикладиРівняння

Приклад розв’язання задач за допомогою рівнянь

Загальна схема розв’язання задач за допомогою рівнянь: невідомі виличини позначаються літерами; вираз наведених у задачі величин через буквені (невідомі) та

Read More
ПрикладиРечовини та сумішіХімія

Задачі на молярний об’єм газів

Закон Авогадро При однаковій температурі і тиску однакові обсяги будь-яких газів містять однакову кількість молекул Якщо V1 = V2; T1

Read More