Електролітична дисоціація (приклади розв’язання задач)

Теоретичний матеріал дивись на сторінці “Шпаргалка по електролітичній дисоціації“. Задача №1 Написати молекулярне рівняння, яке відповідає іонному рівнянню взаємодії іону

Читати далі

Приклади розв’язання задач з електролізу

Задача №1 Написати рівняння електролізу розчину хлориду калію для нерозчинного аноду. Рішення: електрліз на аноді (+): електроліз на катоді (-):

Читати далі

Розв’язання задач, пов’язаних з розчинами

Теоретичний матеріал дивись на сторінках: Масова частка розчину Молярна частка розчину Об’ємна частка розчину Молярність розчину Титр розчину Нормальність розчину

Читати далі

Доцентрове прискорення. Відцентрова сила

У будь-якій точці обертального руху кулі вектор лінійної швидкості спрямований перпендикулярно радіусу. Неважко здогадатися, що при такому обертанні по колу

Читати далі

Приклад розв’язання задач за допомогою рівнянь

Загальна схема розв’язання задач за допомогою рівнянь: невідомі виличини позначаються літерами; вираз наведених у задачі величин через буквені (невідомі) та

Читати далі

Задачі на молярний об’єм газів

Закон Авогадро При однаковій температурі і тиску однакові обсяги будь-яких газів містять однакову кількість молекул Якщо V1 = V2; T1

Читати далі