Українська мова

«Гуллівер» чи «Ґуллівер»? Правила вживання літери «Ґ»

Літерою ґ передаємо звук [g] як в українських словах, так і в давно запозичених і зукраїнізованих загальних назвах, таких як ґа́нок, ґатунок, ґвалт, ґра́ти, ґрунт і под. та в похідних від них: ґа́нковий, ґратча́стий, ґрунто́вний і т. ін.

Звук [g] та близькі до нього звуки, що позначаються на письмі буквою g, звичайно передаємо буквою г: аванга́рд, агіта́ція, агре́сор, бло́гер, гва́рдія, генера́л, гламу́р, гра́фік, грог, емба́рго, марке́тинг, мігра́ція; лінгві́стика, негативний, се́рфінг, синаго́га. (Докладніше – дивись відео)…