Хімічні реакціїХімія

Прості та складні хімічні реакції

Види простих хімічних реакцій:

  • Мономолекулярні реакції: у таких реакціях бере участь лише один вид молекул вихідної речовини:
  • Бімолекулярні реакції: складаються з однієї стадії, у кожному акті беруть участь дві частинки:
  • Тримолекулярні реакції: беруть участь в акті одночасно три частинки:

Види складних хімічних реакцій:

  • Паралельні реакції: вихідні речовини взаємодіють одночасно в різних напрямках;
  • Послідовні реакції: вихідні речовини зазнають змін, проходячи кілька послідовних стадій, утворюючи проміжні продукти реакції;
  • Сполучені реакції: дві реакції протікають в одному середовищі, при цьому перебіг однієї реакції залежить від іншої, або перебіг обох реакцій впливають одна на одну.

Будь-яка хімічна реакція супроводжується виділенням чи поглинанням тепла.

Про протікання реакції можна судити з утворення продуктів реакції, зникнення або зміни вихідних речовин: зміні кольору речовин; утворенню чи зникненню осаду; виділення чи поглинання газу; появі, зникненню, зміні запаху; виділення або поглинання тепла та ін.

Також слід згадати про такий важливий нюанс, як про умови протікання реакції, далеко не всі хімічні реакції протікають, за так званих нормальних умов. У деяких випадках для взаємодії речовин потрібна висока температура, тиск, певна кислотність середовища, присутність каталізатора та ін.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Хімічні реакції”