Хімічні реакціїХімія

Баланс хімічних реакцій

Хімічний закон збереження мас свідчить:

Маса речовин, що вступають у реакцію, дорівнює масі речовин, що утворюються в результаті реакції

Це означає, що кількість атомів, які є у реагентах, до реакції і після – однакові.

Будь-яка хімічна реакція описується хімічним рівнянням. Кількість кожного хімічного елемента в обох частинах рівняння має бути однаковою – рівняння має бути збалансованим.

В результаті взаємодії газоподібного азоту та водню виходить аміак:

Рівняння показує, які речовини беруть участь у реакції і яка речовина виходить, але рівняння не дає відповіді на питання про необхідну кількість реагентів для отримання аміаку. Щоб провести баланс мас, необхідно, щоб кількість однойменних атомів у лівій та правій частинах рівняння була однаковою. Робиться це з допомогою простановки коефіцієнтів перед компонентами рівняння. Наприклад:

  • молекула води Н2О містить один атом кисню та два атоми водню;
  • молекула води з катіоном 2-2О містить 2 атоми кисню і 4 атоми водню, і т.д.

Повернемося до формули одержання аміаку:

Неважко помітити, що в лівій частині знаходиться два атоми азоту та два атоми водню. У правій частині – один атом азоту та три атоми водню. Щоб збалансувати це рівняння, необхідно його праву частину помножити на 2. Після цього в лівій частині поставити коефіцієнт 3 водню:

Тепер рівняння збалансоване: у лівій частині два атоми азоту та шість атомів водню, і у правій частині така сама кількість атомів азоту та водню.

Розберемо ще один приклад.

Дано таку схему хімічної реакції:

З алюмінієм повний порядок – у лівій та правій частині схеми стоїть по одному атому цього металу.

З воднем і хлором доведеться попрацювати, оскільки, в лівій частині схеми стоїть по одному атому, а в правій – 3 атоми хлору і два водню. У відношенні 1:2:3 найменшим загальним кратним буде число 6.

Ділимо 6:1 = 6; 6: 2 = 3; 6:3=2, і дописуємо коефіцієнти, що вийшли:

Тепер у нас вийшов “непорядочок” з алюмінієм, якого у правій частині стало 2 атоми, а в лівій – залишився один. Не біда, нічого не заважає нам зрівняти кількість цього металу в лівій і правій частинах, дописавши зліва 2:

Тепер повний порядок, про що свідчить заміна стрілки на рівність.

Слід пам’ятати, що стехіометричні коефіцієнти в хімічному рівнянні (не плутати з індексами) показують як кількість молекул, а й кількість молей, як вихідних речовин, так і продуктів їх реакції.

Наведене вище рівняння показує, що в результаті взаємодії двох молей алюмінію і шести молей хлороводню утворюються два моля хлориду алюмінію і три моля водню. У цьому можна переконатися “на власні очі”, якщо порахувати молярні маси.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Хімічні реакції”