Будова речовинХімія

Що таке хімічна формула

Хімічна формула складається з символів хімічних елементів, котрі формують ту чи іншу речовину, та їх числових індексів.

Іншими словами можна сказати, що за допомогою хімічної формули позначають склад речовини.

Числові індекси показують у яких відносних кількостях у цій речовині присутні атоми, з яких складається речовина. Числові індекси записуються внизу (у нижньому регістрі) за елементом (або групою елементів), до якого вони відносяться. Якщо числовий індекс = 1, він не пишеться.

Як читати хімічні формули

Хімічна формула читається зліва направо, по черзі вимовляються назви хімічних елементів та індекси, якщо такі є. Якщо індекс відноситься до конкретного елемента, він читається, як цифра – два, три, чотири, п’ять і т.д. Якщо індекс відноситься до групи елементів, які беруться в дужки, то він читається, як прислівник – двічі, тричі, чотири рази, п’ятиразово, шестиразово, семиразово і т.д.

  • 2H2O – два аш два о;
  • H2SO4 – аш два ес о чотири;
  • Cu(OH)2 – купрум о аш двічі;
  • Fe2(SO4)3 – ферум два ес о чотири тричі;
  • CaH2P2O7 – кальцій аш два пе два о сім.

Числові  індекси називають стехіометричними індексами.

Число, що стоїть перед хімічною формулою, позначає число молекул і називається стехіометричним коефіцієнтом.

3H2O:

  • H, Oсимволи хімічних елементів;
  • 3стехіометричний коефіцієнт, показує кількість молекул;
  • 2стехіометричний індекс, показує кількість атомів.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Будова речовин”