Будова речовинХімія

Що таке ступінь окиснення

Ступінь окиснення хімічного елемента – це  умовний заряд його атома в з’єднанні, якого він набуває, віддаючи або приймаючи електрони від інших елементів.

Якщо елемент віддає свій електрон, він набуває позитивного ступеня окиснення, якщо приймаєнегативного. Тут все дуже просто, оскільки електрон є негативно зарядженою частинкою.

Електрони завжди “йдуть” до більш електронегативних елементів.

Розмір ступеня окиснення конкретного атома визначається його валентністю.

Наприклад, найпростіший хімічний елемент, яким є водень, має лише один електрон.

атом водню

У з’єднаннях з неметалами (HCl, H2O, CH4…) водень віддає свій електрон більш електронегативним елементам, виявляючи ступінь окиснення +1.

У з’єднаннях з металами (NaH, CaH2…) водень, навпаки, приймає один електрон, виявляючи ступінь окиснення -1, оскільки водень є більш електронегативним елементом, ніж метали.

Ступінь окиснення атомів у простих речовинах завжди дорівнює нулю!

У хімічних сполуках ступінь окиснення атомів може бути постійним або змінним.

Елементи з постійним ступенем окиснення:

Елементи зі змінним ступенем окиснення:

Оскільки у металів невисока електронегативність, то у сполуках вони виявляють позитивну ступінь окиснення. Неметали можуть виявляти як позитивний, так і негативний ступінь окиснення.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Будова речовин”