Будова речовинХімія

Визначення ступеню окиснення

Слід розуміти дуже важливий момент – молекула речовини є електронейтральною, тому алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх атомів, з яких складається молекула, завжди дорівнюватиме нулю.

Це дає можливість визначати ступінь окиснення атома у конкретній сполуці за його формулою.

Наприклад, сірка може приймати рівень окиснення (-2, +4, +6).

Щоб визначити, який ступінь окиснення приймає сірка в сірчаній кислоті (H2SO4), складемо і вирішимо просте рівняння.

Ступінь окиснення кисню найчастіше -2. У водню вона буде +1, тому що він найменш електронегативний елемент-неметал.

Ступінь окиснення сірки позначимо через х.

З урахуванням стехіометричних індексів ми отримаємо наступне рівняння:

У молекулі сірчаної кислоти атом сірки матиме ступінь окиснення +6.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Будова речовин”