Речовини та сумішіХімія

Правила електролізу водних розчинів

Таблиця електрохімічного ряду напруг металів

Електроліз на катоді

Електроліз на катоді залежить від положення металу в електрохімічному ряду напруг:

 • якщо катіон електроліту стоїть ліворуч від алюмінію (включно), на катоді відновлюється вода з виділенням водню, а катіони металу залишаються в розчині:
 • якщо катіон електроліту стоїть між алюмінієм та воднем, на катоді відновлюються і вода, і катіони металу:
 • якщо катіон електроліту стоїть правіше водню, на катоді відновлюється тільки катіони металу:
 • якщо в розчині електроліту знаходиться кілька металів, першими відновлюються катіони металу, які у ряді напруг стоять правіше за інші.

Електроліз на аноді

Електроліз на аноді залежить тільки від матеріалу, з якого виготовлений анод:

 • у разі розчинного анода (метали, що окислюються в процесі електролізу – залізо, мідь, цинк, срібло) – завжди йде процес окислення металу аноду:
 • у разі нерозчинного анода (золото, платина, графіт):
  • йде процес окислення аніону при електролізі розчинів солей безкисневих кислот, за винятком фторидів:
  • йде процес окислення води в інших випадках (електроліз оксикислот та фторидів) – аніон залишається в розчині:
  • при електролізі розчинів лугів окислюються гідроксид-іони:
 • відновлювальна активність аніонів зменшується в ряду (відповідно збільшується здатність окислюватися):

Промислове застосування електролізу

 • Виділення та очищення металів.
 • Одержання алюмінію, магнію, натрію, кадмію.
 • Одержання лугів, хлору, водню.
 • Очищення міді, нікелю, свинцю.
 • Процеси напилення захисних покриттів із метою захисту металів від корозії.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”