Речовини та сумішіХімія

Основи: сильні та слабі основи, хімічні властивості

Основи  – це  речовини, які дисоціюють у водних розчинах з утворенням катіон-металів та гідроксид-іонів (див. Електролітична дисоціація та Дисоціація основ):

Основи, що розчиняються у воді, називаються лугами.

Приклади сильних основ:

 • NaOH – гідроксид натрію (їдкий натр);
 • KOH – гідроксид калію (їдке калі);
 • LiOH – гідроксид літію;
 • Ba(OH)2 – гідроксид барію;
 • Ca(OH)2 – гідроксид кальцію.

Приклади слабких основ:

 • Mg(OH)2 – гідроксид магнію;
 • Zn(OH)2 – гідроксид цинку;
 • Fe(OH)2 – гідроксид заліза(II);
 • Fe(OH)3 – гідроксид заліза(III);
 • NH4OH – гідроксид амонію.

Основи змінюють забарвлення індикаторів:

 • метиловий оранжевий – жовтий колір;
 • фенолфталеїн – малиновий колір;
 • лакмус – синій колір.

Хімічні властивості основ

 • реагують із кислотами (реакція нейтралізації): NaOH + HCl = NaCl + H2O
 • реагують із кислотними оксидами: 2NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O
 • реагують із солями: 3NaOH + FeCl3 = 3NaCl + Fe(OH)3
 • розкладаються (нерозчинні у воді) при нагріванні на воду та оксид: 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Способи отримання основ

 • взаємодією металів з водою (тільки луги): 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
 • взаємодією оксидів металів з водою (тільки луги): K2O + H2O = 2KOH
 • дією лугу на водні розчини солей (нерозчинні основи): FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + Na2SO4
 • електролізом розчинів солей (промисловий спосіб отримання їдкого калі та їдкого натру):
  2NaCl + 2H2O = 2NaOH + Cl2↑ + H2

Амфотерні гідроксиди

Амфотерні гідроксиди одночасно виявляють як основні (дисоціюють з утворенням гідроксид-іонів), так і кислотні (при дисоціації утворюють катіони водню) властивості.

Приклади амфотерних гідроксидів:

 • Pb(OH)2 – гідроксид свинцю(II);
 • Zn(OH)2 – гідроксид цинку;
 • Fe(OH)3 – гідроксид заліза(III);
 • Al(OH)3 – гідроксид алюмінію(III);
 • Be(OH)2 – гідроксид берилію.

Амфотерні гідроксиди реагують як з кислотами, так і з основами, утворюючи воду і сіль:

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”