Речовини та сумішіХімія

Оксиди (класифікація, властивості, отримання)

Оксиди – це складні хімічні речовини (складаються з атомів кількох хімічних елементів), до складу яких входить два елементи, одним із яких є кисень.

Класифікація оксидів

Оксиди, що утворюють солі:

 • оснОвні (наголос на другому складі);
 • кислотні;
 • амфотерні.

Несолетворні  оксиди:

 • оксид вуглецю СО (II);
 • оксид азоту NO(II).

Основні оксиди

Основними оксидами називаються оксиди, яким відповідають основи: Na2O(оксид) → NaOH(основа).

До основних оксидів відносяться оксиди лужних металів (Na2O), лужноземельних (CaO) металів, а також оксиди перехідних елементів у нижчих ступенях окиснення (MnO).

Основні оксиди мають хімічні зв’язки, близькі до іонних зв’язків.

Хімічні властивості основних оксидів:

 • легко вступають у реакцію з водою: Na2O + H2O = 2NaOH
 • реагують з кислотами з утворенням солі та води: MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O
 • основні оксиди реагують із кислотними оксидами з утворенням солей: CaO + CO2 = CaCO3
 • основні оксиди при нагріванні у присутності відновників відновлюються до металу, що входить до складу оксиду: CuO + H2 = Cu + H2O

Кислотні оксиди

Кислотним оксидам відповідають кислоти: SO3 → H2SO4

Кислотні  оксиди мають полярні ковалентні зв’язки.

Кислотні  оксиди утворюють неметали і багато перехідних металів у вищих ступенях окиснення (CrO3, CrO).

Хімічні властивості кислотних оксидів:

 • взаємодіють з водою, утворюючи кислоти: SO3 + H2O = H2SO4
 • деякі кислотні оксиди не взаємодіють із водою: SiO2
 • реагують з основами з утворенням води та солі: SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O
 • реагують з основними оксидами: P2O5 + 3K2O = 2K3PO4

Амфотерні оксиди

Амфотерні оксиди – це оксиди, які можуть виявляти (залежно від умов реакції) як основні, так і кислотні властивості: Al2O3, Cr2O3, ZnO.

Хімічні властивості амфотерних оксидів:

 • не взаємодіють із водою;
 • реагують з основами та кислотами:

 • реагують з основними та кислотними оксидами:

Отримання оксидів

 • внаслідок горіння простих речовин: C + O2 = CO2
 • внаслідок горіння складних речовин: CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
 • внаслідок розкладання складних речовин:
  • нерозчинних основ: Cu(OH)2 = CuO + H2O
  • кислот: H2SiO3 = SiO2 + H2O
  • основ: CaCO3 = CO2 + H2O
 • окисленням металів оксидами інших елементів: 2Al + Cr2O3 = Al2O3 + 2Cr

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”