Речовини та сумішіХімія

Неорганічні речовини

Хімію  можна розділити на дві частини: органічну хімію (вивчає органічні речовини) та неорганічну хімію (вивчає неорганічні речовини).

До неорганічних речовин відносять хімічні речовини, що не містять вуглецю (виняток становлять карбіди, ціаніди, карбонати, оксид вуглецю та деякі інші неорганічні сполуки з вуглецем).

Хімічні елементи (за винятком деяких інертних газів) вступають у хімічні реакції з іншими елементами, утворюючи при цьому хімічні зв’язки, з формуванням неорганічних сполук з яких складається земна кора, гідросфера, літосфера, атмосфера нашої планети (сучасній хімії відомо близько 300 тис. неорганічних речовин).

Усі неорганічні сполуки, в свою чергу, можна також розділити на дві групи: прості речовини і складні речовини.

За будовою та властивостями неорганічні речовини поділяються на чотири класи:

  1. оксиди,
  2. основи,
  3. кислоти,
  4. солі.

Класифікація неорганічних речовин

Прості речовини (складаються з атомів лише одного хімічного елемента):

  • метали;
  • перехідні елементи;
  • неметали.

Складні  речовини (складаються з атомів кількох хімічних елементів):

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”