Речовини та сумішіХімія

Кислоти (класифікація, властивості, отримання)

Кислоти дисоціюють у воді тільки на катіони водню та аніони кислотного залишку (див. Дисоціація кислот):

Всі кислоти можна розділити на дві великі групи:

 • кисневі: H2SO4, HNO2
 • безкисневі: HCl, H2S

По основності кислоти діляться на 3 групи (основність кислоти визначається кількістю атомів водню, які можуть заміщатися на атоми металу):

 1. одноосновні кислоти: HCl, HF, HNO3;
 2. двоосновні кислоти: H2SO4, H2CO3;
 3. триосновні кислоти: H3PO4.

Сила кисневої кислоти тим більша, чим більша різниця між числом атомів кисню та водню в її молекулі:

 • сильні кислоти: HClO4; H2SO4
 • слабкі кислоти: HClO; H2SO3

Кислоти змінюють забарвлення індикаторів:

 • фенолфталеїн – втрачає колір;
 • лакмус – червоний колір.

Хімічні властивості кислот

Кислоти взаємодіють з металами, які стоять в електрохімічному ряді напруги до водню (Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Sn, Ph), при цьому як окислювач металу виступає катіон водню:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

 • при взаємодії металів з концентрованою сірчаною або азотною кислотою катіон водню не виділяється, роль окислювача в цьому випадку на себе беруть атоми сірки (ступінь окислення +6) або азоту (+5) відповідно, що знаходяться у вищих ступенях окислення:
  5H2SO4 + 4Zn = 4ZnSO4 + H2S + 4H2O
 • кислоти взаємодіють з основними оксидами з утворенням солі та води:
  Fe2O3 + 6HNO3 = 2Fe(NO3)3 + 3H2O
 • взаємодіють з основами з утворенням солі та води:
  LiOH + HCl = LiCl + H2O
 • можуть взаємодіяти з солями, але тільки у випадках з сильнішою кислотою та сіллю, яка утворена слабшою кислотою (при цьому випадає осад або виділяється газ):

Отримання кислот

Отримання безкисневих кислот:

 • взаємодія водню з неметалами:
  H2 + Cl2 = 2HCl
 • дією концентрованої сірчаної кислоти на відповідну сіль при нагріванні:
  2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl↑

Отримання кисневмісних кислот:

 • дією сильнішого кислотного оксиду на кислоту:
  H2CO3 + SO3 = CO2 + H2SO4
 • взаємодією кислотних оксидів з водою (крім SiO2):
  SO3 + H2O = H2SO4

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”