Речовини та сумішіХімія

Дисоціація кислот

При дисоціації кислот роль катіонів грають іони водню (H+), інших катіонів при дисоціації кислот не утворюється:

Саме іони водню надають кислотам їх характерних властивостей: кислий смак, фарбування індикатора в червоний колір та ін.

Негативні іони (аніони), що відщеплюються від молекули кислоти, становлять кислотний залишок.

Однією з характеристик дисоціації кислот є їх основність – число іонів водню, що містяться в молекулі кислоти, які можуть утворюватися при дисоціації:

  1. одноосновні кислоти: HCl, HF, HNO3;
  2. двоосновні кислоти: H2SO4, H2CO3;
  3. триосновні кислоти: H3PO4.

Процес відщеплення катіонів водню в багатоосновних кислотах відбувається східчасто: спочатку відщеплюється один іон водню, потім другий (третій).

Ступінчаста дисоціація двоосновної кислоти:

Ступінчаста дисоціація триосновної кислоти:

При дисоціації багатоосновних кислот найвищий ступінь дисоціації посідає перший щабель. Наприклад, при дисоціації фосфорної кислоти ступінь дисоціації першого ступеня дорівнює 27%; другого – 0,15%; третього – 0,005%.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”