Речовини та сумішіХімія

Види кристалічних решіток (ґраток) твердих речовин

Тверді речовини можуть існувати у кристалічному чи аморфному стані.

В аморфному стані (більшість полімерів) у твердої речовини відсутня кристалічна решітка, частинки розташовані хаотично, тому між сусідніми частинками утворюються нерівноцінні зв’язки, тому аморфні речовини не мають певної температури плавлення, а поступово розм’якшуються в міру їх нагрівання.

Найчастіше тверді речовини перебувають у кристалічному стані, котрий характеризується строго певним розташуванням частинок один щодо одного. Атоми, молекули чи іони утворюють правильну об’ємну структуру, котру називають кристалічними ґратками (решітками) – місця, де розташовані атоми (молекули, іони) речовини, називаються вузлами кристалічної решітки.

Атомні кристалічні решітки

У вузлах решітки знаходяться нейтральні атоми, які пов’язані один з одним ковалентними зв’язками.

Характерні властивості речовин з атомними кристалічними решітками:

 • висока температура плавлення;
 • висока міцність;
 • висока твердість;
 • слабка електропровідність;
 • погана розчинність;
 • нелетючість.

Приклади твердих речовин з атомними кристалічними решітками:

 • прості речовини: вуглець, бор, кремній, германій;
 • складні речовини: Al2O3, SiO2, SiC.

Іонні кристалічні решітки

У вузлах іонних кристалів знаходяться катіони та аніони, які утримуються силами електростатичного тяжіння. Такі зв’язки дуже міцні, тому, речовини з іонними кристалічними решітками мають високу температуру кипіння і плавлення.

Приклади твердих речовин з іонними кристалічними решітками:

 • солі: NaCl, K2CO3, KNO3;
 • основи: Ca(OH)2, NaOH.

Молекулярні кристалічні решітки

У вузлах молекулярних ґраток знаходяться молекули, які можуть бути, як полярними (лід), так і неполярними (твердий кисень).

Сусідні молекули в молекулярних кристалічних ґратках утримуються слабкими силами міжмолекулярної взаємодії (водневими зв’язками, ван-дер-ваальсовими силами), тому такі речовини досить леткі, мають низькі температури плавлення і кипіння.

Приклади твердих речовин з молекулярними кристалічними ґратками:

 • прості речовини: Ne, He, O2, H2, N2;
 • складні речовини: H2O, CO2, цукор.

Металеві кристалічні решітки

У металевих кристалах у вузлах ґраток знаходяться катіони металів, які оточені негативно зарядженими валентними електронами. Стабільність таких решіток обумовлена ​​силами тяжіння між електронами і катіонами металів (у металах електрони належать не окремим атомам, а всій решітці).

Металеву решітку можуть утворювати атоми з невеликою кількістю валентних електронів на зовнішньому рівні (від 1 до 3), які слабо утримуються в атомі через невелику енергію іонізації. Металеві властивості речовин зростають із збільшенням атомного радіусу, оскільки при цьому зменшується енергія, що утримує валентні електрони (наприклад, магній, розташований у III періоді Періодичної системи Менделєєва, виявляє сильніші металеві властивості порівняно, наприклад, з бериллієм, розташованим у II періоді, тому що має більший атомний радіус).

Характерні для металів фізичні властивості (висока електропровідність, ковкість, теплопровідність, пружність) пояснюються високою рухливістю негативно заряджених валентних електронів, які називають “електронним газом“.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”