Речовини та сумішіХімія

Об’ємна частка розчину

  • φ(A) – об’ємна частка речовини А (частки одиниці або %);
  • V(A) – об’єм речовини А, мл;
  • V – об’єм всього розчину, мл.

Об’ємна частка речовини – це  відношення об’єму речовини А до об’єму  всього розчину.

Приклад вирішення задачі

Задача: Масові частки (ω) кисню та азоту в газовій суміші дорівнюють 20% та 80% відповідно. Необхідно обчислити їх об’ємні частки (φ) у газовій суміші.

Рішення:

Нехай загальна маса газової суміші дорівнює 100 г:

За формулою n=m/M визначаємо кількість молей речовин:

Визначаємо об’єм, що займають гази (виходячи з постуалату, що за нормальних умов 1 моль газу займає 22,4 л):

Складаємо пропорцію:

  • 1 моль газу = 22,4 л;
  • 0,625 моль = х л

х = 22,4 · 0,625 = 14 л

Для азоту за аналогією: 2,85·22,4 = 64 л

Загальний об’єм дорівнює: 14 + 64 = 78 л

Об’ємні частки газів у суміші:

Відповідь: Об’ємні частки кисню та азоту у газовій суміші складають 18% та 82% відповідно.