Речовини та сумішіХімія

Молярна частка розчину

  • χ(A) – молярна частка речовини А;
  • n(A) – кількість речовини А (моль);
  • n(В) – кількість речовини В (розчинника), моль.

Молярна частка (мольна частка) розчиненої речовини А – це  відношення кількості речовини А (у молях) до суми кількостей (молів) всіх речовин, що входять в розчин.

Молярна частка вимірюється у відсотках (частках одиниці).

Приклад вирішення задачі

Задача: У 180 мл води розчинили 1,18 г хлориду натрію. Необхідно розрахувати молярну частку NaCl.

Рішення:

На першому етапі здійснимо розрахунок молей NaCl та H2O, необхідних для приготування розчину (див. Молярна маса):

  • Молярна маса NaCl: М = 23 + 36 = 59 г/моль;
  • Кількість моль для NaCl: n = m/M = 1,18/59 = 0,02 моль
  • Молярна маса H2O: М = 1·2 + 16 = 18 г/моль
  • Кількість моль H2O: n = 180/18 = 10 моль.

Проводимо розрахунок молярної маси NaCl:

Відповідь: Молярна частка хлориду натрію у розчини складає 0,2%.