Речовини та сумішіХімія

Молярна концентрація (молярність) розчину

  • c(A) – молярна концентрація речовини А, моль/л;
  • n(A) – кількість розчиненої речовини А, моль;
  • V – об’єм всього розчину, л.

Молярна концентрація розчиненої речовини А – це  відношення кількості розчиненої речовини А (в молях) до обсягу всього розчину (л).

Таким чином, можна сказати, що молярна концентрація – це кількість молей розчиненої речовини в 1 л розчину. Оскільки n(A)=m(A)/M(A) (див. Молярна маса), то формулу для молярної концентрації можна переписати так:

  • m(A) – маса речовини А, г;
  • M(A) – молярна маса речовини А, г/моль.

Молярну концентрацію прийнято позначати символом “М“:

  • 1М – одномолярний розчин;
  • 0,1М – децимолярний розчин;
  • 0,01М – сантимолярний розчин.

Приклад вирішення задачі

Задача: У 500 мл розчину міститься 10 г NaCl. Необхідно визначити молярну концентрацію розчину.

Рішення:

Знаходимо масу хлориду натрію в 1 л розчину (молярна концентрація – це кількість молей розчиненої речовини в 1 л розчину):

  • 500 мл розчину – 10 г NaCl
  • 1000 мл – х

х =1000·10:500 = 20 г

Молярна концентрація NaCl:

c(NaCl) = m(NaCl)/[M(NaCl)·V] = 20/(59·1) = 0,34 моль/л

Відповідь: Молярна концентрація розчину становить 0,34 моль/л.