Речовини та сумішіХімія

Молярна концентрація еквівалента (нормальність) розчину

се(A) = nе(A)/V, моль/л

  • се(A) – молярна концентрація еквівалента, моль/л;
  • nе(A) – кількість речовини еквівалентів, моль;
  • V – об’єм розчину, л.

Молярна концентрація еквівалента – це  відношення кількості речовини еквівалента до об’єму  розчину.

За аналогією з молярною концентрацією:

се(A) = m(A)/[Me(A)·V]

Нормальний розчин  – це  розчин, в 1 л якого міститься 1 еквівалент розчиненої речовини.

Молярну концентрацію еквівалента прийнято позначати символом “н“:

  • 1н – однонормальний розчин;
  • 0,1н – децинормальний розчин;
  • 0,01н – сантинормальний розчин.

Приклад вирішення задачі

Завдання: Який обсяг 90% H2SO4 (ρ = 1,82 г/мл) необхідний для приготування 100 мл сантинормального розчину?

Рішення:

Визначаємо кількість 100% сірчаної кислоти необхідної для приготування 1 л однонормального розчину. Еквівалент сірчаної кислоти становить половину її молекулярної маси:

M(H2SO4) = 1 · 2 + 32 + 16 · 4 = 98/2 = 49.

Для приготування 1 л сантинормального розчину потрібно 0,01-еквівалент: 49·0,01 = 0,49 г.

Визначаємо кількість грам 100% сірчаної кислоти необхідної для отримання 100 мл однонормального розчину (складаємо пропорцію):

  • 1л – 0,49 г
  • 0,1л – х г

х = 0,49·0,1:1 =  0,049 г

Вирішуємо поставлене завдання:

х = 100 · 0,049/90 = 0,054 г

V = m/ρ = 0,054/1,82 = 0,03 мл.

Відповідь: для приготування розчину потрібно 0,03 мл 90% H2SO4