Речовини та сумішіХімія

Масова частка розчину

  • ω(А) – масова частка речовини А;
  • m – маса розчину (г);
  • m(A) – маса речовини А(г).

Масова частка (процентна концентрація) розчиненої речовини А – це  відношення маси речовини А до маси всього розчину m (маса розчинника + маса речовини).

Масова частка виражається у відсотках (частках одиниці) чи проміле (тисячній частині відсотка).

Відсоткова концентрація показує, скільки речовини міститься в 100 г розчину.

Приклад вирішення задачі

Завдання: У 150 г води розчинено 50 г речовини. Необхідно обчислити масову частку речовини у розчині.

Рішення:

  • Обчислюємо загальну масу розчину: 150+50=200 г;
  • Обчислюємо масову частку речовини у розчині: ω(А) = [50/200]·100% = 25%

Відповідь: Масова частка речовини у розчині складає 25%.