Речовини та сумішіХімія

Масова концентрація (титр) розчину

  • ρ(A) – масова концентрація речовини А, г/л;
  • m(A) – маса речовини А, г;
  • V – об’єм розчину, л.

Масова концентрація (титр) – це  відношення маси розчиненої речовини до об’єму розчину.

Приклад вирішення задачі

Завдання: Визначити молярну концентрацію 20% HCl розчину (ρ=1,1 г/мл).

Рішення:

Визначаємо об’єм 100 г розчину соляної кислоти:

V = m/ρ = 100/1,1 = 0,09 л

У 100 г 20% розчину соляної кислоти міститься 20 г HCl. Розраховуємо молярну концентрацію:

c(HCl) = m(HCl)/[M(HCl)·V] = 20/(37·0,9) = 6 моль/л

Відповідь: Молярна концентрація 20% хлориду натрію складає 6 моль/л.