МатематикаТригонометрія

Парні та непарні тригонометричні функції

Синус, тангенс та котангенс є непарними функціями:

Косинус – парна функція:

Це добре видно, якщо на тригонометричному колі накреслити два однакові, але різноспрямовані кути (жовтий і синій):

 

На малюнку видно, що кути α і – мають однакове значення абсциси (Х), тобто, косинуси однакових, але різноспрямованих кутів, будуть рівні.