МатематикаТригонометрія

Основні тригонометричні формули

Основні тригонометричні формули мають такий вигляд:

Нехай sinα = 0,25, при цьому кут лежить у другому квадранті, знайдемо косинус і тангенс кута.

Знайдемо косинус кута:

Оскільки у другому квадранті косинус є негативним:

Тепер знайдемо тангенс: