МатематикаРівняння

Яке рівняння називають лінійним

Рівняння виду ax = b називають лінійним, якщо a, b – задані числа; x – змінна

Приклади розв’язування лінійних рівнянь

Вирішувати класичне лінійне рівняння дуже легко. Для цього слід застосувати властивість розподілу – множення діленого і дільника на одне й те число, відмінне від нуля, не змінює частку:

Якщо рівняння не має вигляд лінійного, його треба спробувати перетворити на вигляд ax = b.

  • розкриваємо дужки у лівій частині рівняння;
  • переносимо подібні доданки в одну частину: з “іксом” – у ліву; без “ікса” – у праву;
  • робимо приведення подібних доданків;
  • знаходимо невідоме шляхом поділу обох частин рівності на число 9;
  • здійснюємо перевірку, підставляючи знайдене числове значення замість змінної:

Вирішимо лінійне рівняння зі звичайними дробами: