МатематикаОдночлени-багаточлени

Що таке комплексні числа

Вирази виду a+bi, де a, b – дійсні числа, i – уявна одиниця, називають комплексними числами

Уявною одиницею називається таке число i, квадрат якого дорівнює -1: i2 = -1.

Число а називається дійсною частиною комплексного числа; число b – уявною частиною.

Два комплексні числа дорівнюватимуть лише в тому випадку, якщо дорівнюватимуть їх дійсні та уявні частини:

Комплексні числа можна розглядати, як багаточлени, тому, над комплексними числами можна виконувати самі дії, як і над багаточленами, враховуючи, що i2=-1 (див. Що таке багаточлен).

Комплексні числа a+bi та a-bi називаються сполученими, їх добуток завжди є дійсним числом.

Приклади розв’язання рівнянь із комплексними числами: