МатематикаОдночлени-багаточлени

Арифметичний корінь натурального ступеня

Якщо  число перемножити на себе три рази – це буде зведення в третій ступінь або куб; якщо число перемножити на себе чотири рази – це буде зведення в четвертий ступінь і т. д. Якщо число перемножити на себе n раз – це буде зведення числа в ступінь n:

Відповідно, можна витягувати не тільки квадратний корінь, але будь-який корінь з натурального ступеня n.

Арифметичним коренем натурального ступеня n≥2 числа А≥0 називається таке число k, що: kn=A; k≥0

Арифметичний корінь натурального ступеня записується так само, як і квадратний корінь, але з обов’язковим зазначенням ступеня, що витягується:

У парних і непарних коренів є важлива відмінність – якщо корінь парного ступеня має два рішення, то корінь непарного ступеня – лише одне:

Коренем непарного ступеня з негативного числа (А<0) називається негативне число, протилежне до арифметичного кореня з модуля числа |A|