ДробиМатематикаПриклади

Приклади розв’язання задач на дробі

Завдання 1: Яка відстань становитиме 2/5 від 100 метрів?

Рішення:

  • Число, що стоїть у знаменнику дробу, вказує на скільки рівних частин ділиться ціле. Наше ціле, тобто 100 метрів, ділиться на 5 рівних частин, отже одна частина матиме довжину 100:5 = 20 м;
  • Число, що стоїть у чисельнику дробу, показує скільки таких частин нам треба взяти: 2 · 20 = 40 м.

Відповідь: 2/5 від 100 метрів становитиме 40 метрів.

Завдання 2: Яку частину становитимуть 15 метрів від 19 метрів?

Рішення: Такого типу завдання вирішується дуже просто. 19 метрів становлять ціле, яке можна поділити на будь-які рівні частини. Якщо розділити 19 метрів на 19 рівних частин, то одна така частина дорівнюватиме 1 метру, тоді 15 метрів складуть 15/19 частин від 19 метрів.

Відповідь: 15/19.

Завдання 3: Чому дорівнює число, якщо 3/8 його частини дорівнює 15?

Рішення:

  • Число, що стоїть у знаменнику дробу, показує, на скільки рівних частин ділиться ціле, яке нам треба дізнатися.
  • Число, яке стоїть у чисельнику дробу, показує скільки таких частин взято. Нам відомо, що взято 3 частини, і ці 3 частини = 15, тобто одна частина дорівнюватиме 15:3=5.
  • Оскільки одна частина дорівнює 5, а все ціле складається з 8 частин, то ціле дорівнюватиме 8·5 = 40.

Відповідь: 40.