ДробиМатематика

Як правильно читати десятковий дріб

Десятковий дріб в обов’язковому порядку містить кому. Та числова частина дробу, яка розташовується лівіше за кому, називається цілою; правіше – дробовою:

5,28

 • 5 – ціла частина
 • 28 – дробова частина

Дробова частина десяткового дробу складається з десяткових знаків (десяткових розрядів):

 • десяті – 0,1 (одна десята);
 • соті – 0,01 (одна сота);
 • тисячні – 0,001 (одна тисячна);
 • десятитисячні – 0,0001 (одна десятитисячна);
 • стотисячні – 0,00001 (одна стотисячна);
 • мільйонні – 0,000001 (одна мільйонна);
 • десятимільйонні – 0,0000001 (одна десятимільйонна);
 • стомільйонні – 0,00000001 (одна стомільйонна);
 • мільярдні – 0,000000001 (одна мільярдна) і т.д.

Як правильно читати десятковий дріб:

 • прочитати число, що становить цілу частину дробу та додати слово “цілих”;
 • прочитати число, що становить дробову частину дробу та додати назву молодшого розряду.

Наприклад:

 • 0,25 – нуль цілих двадцять п’ять сотих;
 • 9,1 – дев’ять цілих одна десята;
 • 18,013 – вісімнадцять цілих тринадцять тисячних;
 • 100,2834 – сто цілих дві тисячі вісімсот тридцять чотири десятитисячних.

Запис десяткових дробів

Щоб записати десятковий дріб, необхідно:

 • записати цілу частину дробу і поставити кому (число, що означає цілу частину дробу завжди закінчується словом “цілих”);
 • записати дробову частину дробу в такий спосіб, щоб остання цифра потрапила до потрібного розряду (за відсутності значущих цифр у певних десяткових розрядах вони замінюються нулями).

Наприклад:

 • двадцять цілих дев’ять десятих – 20,9 – у цьому прикладі все просто;
 • п’ять цілих одна сота – 5,01 – слово “сота” означає, що після коми повинні стояти дві цифри, але оскільки в числі 1 немає розряду десятих, він замінюється нулем;
 • нуль цілих вісімсот вісім тисячних – 0,808;
 • три цілих п’ятнадцять десятих – такий десятковий дріб записати неможливо, тому, що у вимові дробової частини допущена помилка – число 15 містить два розряди, а слово “десятих” має на увазі лише один. Правильно буде три цілих п’ятнадцять сотих (або тисячних, десятитисячних тощо).

Порівняння десяткових дробів

Порівняння десяткових дробів проводиться аналогічно до порівняння натуральних чисел.

 • спочатку порівнюються цілі частини дробів – більше буде той десятковий дріб у якого більше його ціла частина;
 • якщо цілі частини дробів рівні, порівнюють порозрядно дробові частини, зліва направо, починаючи від коми: десяті, соті, тисячні і т.д. Порівняння ведуть до першої розбіжності – більше буде той десятковий дріб, у якого буде більша нерівна цифра у відповідному розряді дробової частини. Наприклад: 1,283 > 1,279, тому що в сотих розрядах у першого дробу стоїть 8, а у другій 7.