МатематикаНатуральні числа

Правила множення натуральних чисел

У подальшому викладі матеріалу будуть використовуватися як числові, так і буквені вирази:

  • 1 + 2 = 3 – це числовий вираз

Нехай: А = 1; В=2; С=3.

  • А + В = С – це буквений вираз

Якщо даються значення букв, що входять у буквений вираз, то підставляючи їх в буквений вираз, отримуємо числовий вираз.

Арифметична операція множення позначається крапкою (·).

A·B = C

  • A, B – множники;
  • С – добуток.

Знак множення у деяких випадках можна опускати, не ставлячи між множниками крапку а в деяких – не можна.

Випадки, коли знак множення дозволяється опускати:

  • перед дужками: 5 · (3 + C) = 5 (3 + C)
  • перед літерами у літерному виразі: 5·A·B = 5AB

Але, знак множення завжди ставлять перед числом: 5A = A·5

Властивості множення

Переміщувальна властивість – від перестановки місцями множників добуток не змінюється:

А B = В А

Сполучна властивість – не має значення в якій послідовності проводити перемноження множників, якщо їх більше двох:

А·B·C = (А·B)·C = А·(B·C)

Властивість одиниці – результатом множення будь-якого числа на одиницю буде те саме число:

А · 1 = 1 · А = А

Властивість нуля – результатом множення будь-якого числа на нуль буде нуль:

А·0 = 0·А = 0