МатематикаНатуральні числа

Подільність натуральних чисел

Арифметична операція подільності чисел позначається двокрапкою (:) або косою лінією (/):

А:B=C або A/B=C

  • А – ділене;
  • В – дільник;
  • С – частка.

Поділити число А на число В — означає знайти таке число С, яке в добутку з числом В дає число А:

А:B = C
С·В = А

6:3 = 2
2·3 = 6

Властивості частки

Множення діленого і дільника на одне і те ж число, відмінне від нуля, не змінює частку:

10:5 = (10 · 2): (5 · 2) = 2

При множенні діленого на деяке число Х, яке відмінне від нуля, чатска збільшиться в Х разів:

(10 · 2): 5 = 2 · 2

При множенні дільника на деяке число Х, відмінне від нуля, частка зменшиться в Х разів:

10: (5 · 2) = 2:2